הנהלת החברה


יורם בן חיים

מוטי צידון

אבירם קפויה 

שמעון לוזון 

ליטל עמוס

 יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

מנהל חיתום ואשראי BO 

מנהל מכירות

מנהלת מחלקת גביה  ושרות לקוחות

   תמונת רכב