שאלות ותשובות

מי זכאי לקבלת הלוואה לרכישת רכב ?

כל אדם העונה על דרישות בסיסיות של יכולת החזר ויציבות פיננסית זכאי לקבלת הלוואה.

חשוב לציין, בדיקת הזכאות נקבעת על ידי הגוף המממן ובידי מומחי החברה אשר קובעים את אחוז המימון המקסימלי שיועמד לרשות הלקוח.

מה סכום ההלוואה המקסימלי ?

סכום ההלוואה מוגבל ותלוי בערך הרכב אותו מעוניין הלווה לרכוש.

סכום זה אינו ידוע מראש ותלוי בפרטי הלווה, משך חיי ההלוואה ובשיעור המימון הנדרש לרכב.

בכמה אחוזי ריבית ניתנת ההלוואה ובכמה תשלומים ?

שיעור הריבית נקבע בעסקה ובמסלול בו בחר הלקוח מתוך שלושת המסלולים האטרקטיביים שמעמידה עבורו אוטו קאש שירותי מימון.

ההלוואות ניתנות בדרך כלל לתקופה של עד 60 חודשים.

האם קיימות הלוואות של 100% מימון ?

שיעור המימון נקבע בכל עסקה בהתאם לנתוני הרכב והלקוח.

האפשרות לשיעורי מימון גבוהים הינה עד 100% משווי הרכב, ונקבעת בהתאם לפרמטרים שונים הקשורים בלקוח.

האם ניתן לשדרג את הרכב עם ההלוואה קיימת ?

על מנת לשדרג את הרכב, ניתן לגשת לאחד מהסוכנויות של קרסו טרייד אין או Lease4u, לבצע החלפת רכב ולהעביר את ההלוואה לרכב החדש. ניתן לפנות אלינו על מנת שנכווין אתכם למגרש הקרוב אליכם.

מה זה שעבוד ומשכון לרכב ?

במתן הלוואה יש לדאוג לבטחונות נאותים שיבטיחו את פירעון ההלוואה. בהלוואה לרכישת רכב, משמש הרכב בטוחה כנגד ההלוואה.

כאשר הרכב משועבד, אי אפשר למכור אותו לצד ג' ללא הסרת השעבוד מהרכב.

למה הביטוח צריך להיות משועבד לאוטו קאש ?

הביטוח צריך להיות משועבד לאוטו קאש מאחר ובארוע ביטוחי כספי הביטוח יגיעו לאוטו קאש וזאת משום שלאורך חיי ההלוואה הרכב משועבד לאוטו קאש.

איך מתבצע שיעבוד ומשכון לרכב ?

השיעבוד מבוצע על ידי רישום שיעבוד במשרד הרישוי, המופיע גם ברישון הרכב, וכן, רישום הזכות ברשם המשכונות או רשם החברות.

במקביל, נרשמת הערה בפוליסת הביטוח של הרכב המשועבד להסבת הפוליסה לטובת חברת אוטו קאש שרותי מימון, המלווה במקרה של תביעה.

כיצד ניתן להסיר את השעבוד ?

השיעבוד מוסר כאשר ההלוואה מסתיימת או בעת פירעון מוקדם של יתרת ההלוואה.

חברת אוטו קאש שרותי מימון מעבירה הוראה לגורמים המשעבדים והממשכנים להסרת השעבוד.

מה קורה אם רכבי נגנב ממני במהלך תקופת ההלוואה ?

במקרה של גניבת הרכב, חברת הביטוח תעביר את כספי תביעת הביטוח לאוטו קאש שרותי מימון על מנת לפרוע את ההלוואה.

במידה ונותרה יתרה מתקבולי חברת הביטוח העודפים על החוב - הוא מועבר בחזרה ללקוח.

מדוע הצ'ק מחברת הביטוח הוא ע"ש אוטו קאש ולא לפקודת הלקוח ?

על פי החוק, ברגע שהרכב משועבד לאוטו קאש כספי הביטוח יגיעו ראשית אל הגוף המשעבד, דהיינו חברת אוטו קאש.

מדוע באירוע ביטוח צריך לשלוח דו"ח שמאי ודו"ח אירוע ?

מאחר והרכב משועבד לאוטו קאש, החברה מעונינת לאמוד את הנזקים שנגרמו לרכב בארוע הביטוחי ולוודא האם קיימת ירידת ערך לרכב.

logo dacia
logo infinty
logo nissan
logo renualt